پروژه: طراحی و رندراستخر                             موقعیت: رودهن  _ ایران                             کارفرما: گروه معماری بهمنی