پروژه : پرزانته نما و محوطه ساختمان شهرداری                           موقعیت : لیکک – بهبهان – ایران                       کارفرما : شهرداری شهر لیکک                            طراح : گروه نقشه کشی و طراحی نمای سروک – مهندس علی خوبی پور