نام پروژه: دکوراسیون نمایشگاه کابینت       موقعیت: شهریارایران        کارفرما: شرکت پرستیژ چوب