نام پروژه: دکوراسیون نمایشگاه کابینت        موقعیت: شهریارایران        کارفرما: شرکت پرستیژ چوب