پروژه: طراحی و رندر نما                              موقعیت: تهران  _ ایران                        کارفرما: گروه معماری بهمنی