پروژه: رندر لابی            طراح : مهندس علی بهمنی              موقعیت: تهران  _ ایران             کارفرما: گروه معماری بهمنی